Onderhoud

 

BBC- Leudal kan voor u alle voorkomende blusmiddelen en noodverlichting onderhouden.

 

Onderhoud draagbare blusmiddelen conform de NEN 2559

Onderhoud brandslanghaspels conform de NEN-EN 671-3

 

Inhoud onderhoud:

Controle van de verschillende onderdelen zoals beschreven in het productie blad van fabrikant.

Onderhoud aan de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Verzegeling en onderhoudsetiketten.

5 jaarlijkse uitgebreid onderhoud en eventueel hervullen van de blussers, of het afpersen van haspels.

  

Al onze monteurs zijn in het bezit van een diploma onderhoudsmonteur Kleine Blusmiddelen van Certoplan.

 

Onderhoud verbandkoffers conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en inhoudsopgave fabrikant van de desbetreffende verbandkoffer.

 

Inhoud onderhoud:

Verbandkoffer wordt schoongemaakt en gecontroleerd op gebreken.

Alle materialen die nodig zijn worden aangevuld of vervangen.

Verbandkoffer wordt na goedbevinding verzegeld.