Brandklassen

 

Onder een brandklassen verstaat men een groep van gelijksoortige branden, geordend naar de aard van de brandstoffen.

Voor het juiste blusmiddel te kunnen kiezen is het van belang de verschillende brandklassen te kennen.

 

De brandklassen zijn:

 

Klasse A geeft aan dat het blustoestel geschikt is voor vaste stoffen.

U moet dan denken aan hout, papier, textiel enz.

 

Klasse B geeft aan dat het blustoestel geschikt is voor vloeistoffen.

U moet dan denken aan olie, benzine, vetten enz.

 

Klasse C geeft aan dat het blustoestel geschikt is voor gassen.

U moet dan denken aan butaan, propaan en aardgas.

Zorg wel dat u na het blussen de gastoevoer afsluit om explosies te voorkomen.

 

Klasse D geeft aan dat het blustoestel geschikt is voor brandbare metalen.

U moet dan denken aan magnesium, natrium, aluminium, lithium enz.

 

Klasse F geeft aan dat het blustoestel geschikt is voor zeer hete oliŽn en vetten waarvan de hoeveelheid meer is dan 5 liter.

U moet dan denken aan frituur en bak oliŽn.

 

Heeft u een blustoestel nodig neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij u een goed advies kunnen geven.